Ako zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov ?

Nadácia OTP Ready pomáha školám

[j.protic] publikované: 2017-10-28 | minusz Veľkosť písmaplusz

hírkép

Nie je to povinný predmet, ani učiteľ sa nenachádza v triede a predsa , žiaci prejavujú živý záujem – takto prebieha finančné vzdelávanie Nadácie OTP Ready na vybraných školách na Slovensku.

 


Túto bezplatnú službu čí pomoc pri vzdelávaní sa vyžaduje čoraz viac škôl, za posledné 2 roky sa na kurzoch zúčastnilo viac ako 4000 žiakov. Nadácia OTP Ready od svojho založenia na Slovensku v roku 2015 poskytuje finančné vzdelávanie pre školy s maďarským ale I slovenským vyučovacím jazykom.

Páči sa vám tento článok? Pošlite ho známemu!


Podľa rôzych prieskumov finančná gramotnosť slovenských stredoškolákov je veľmi slabá.Skúsenosti ukazujú, žiaci nemajú ani základné vedomosti o tom, ako narábať s peniazmi.

V záujme odstránenia tohto nepriaznivého javu vznikol jedinečný vzdelávací projekt OTP READY Nadácie. Cieľom je podporiť vedomosti študentov v oblasti finančnej gramotnosti a viesť ich k zodpovednému prístupu k financiám. OTP READY Nadácia vznikla na Slovensku podľa vzoru materskej banky OTP Bank Nyrt a nadácie OTP Fáy András Alapítvány v Maďarsku, ktorá má bohaté skúsenosti a finančným vzdelávaním detí a mládeže.

Výučba prebieha zábavným spôsobom a kreatívnými pedagogickými prvkami. Spája najmodernejšie audovizuálne nástroje a poznatky. Doteraz sa na výčbe o financiách prostredníctvom OTP READY Nadácie zúčastnilo na Slovensku viac ako 4 tisíc študentov.

Výučba je veľmi popuárna, prebieha interakívnou formou, v malých skupinkách. Žiakov zaijímavou, pútavou formou školia kvalifikovaní a odborne skúsení lektori. Pre každý ročník je pripravený osobitný modul, ktorý zodpovedá veku a vedomostiam žiakov. ˇUčastníci sa hravou, nenásilnou formou učia narábať s financiami, celý kurz sa nahráva aj na video, takže neskôr sa k priebehu môžu aj vrátiť. Program finančného vzdelávania študentov a žiakov ponúka nadácia školám zdarma.

Program finančného vzdelávania sa v budúcom roku rozšíri aj o školenia pedagógov a rodičov, ktorí budú pomáhať ešte rýchlejšiemu šíreniu finančnej gramotnosti. OTP Ready Nadácia otvorí v budúcom roku nové školiace centrum v Trnave. Spolu s personálnym posilnením lektorov sa ročná kapacita školení takto rozšíri na 2500 študentov.

Predzvesťou aktivit v roku 2018 bolo stretnutie s názvom „Finančné a ekonomické vzdelávanie bez hraníc“ pod záštitou materskej Nadácie Andrása Fáyho, ktorá sa venuje finančnému vzdelávaniu od roku 1992. Na pôde univerzity J . Selyeiho v Komárne sa 26. októbra stretli študenti, pedagógovia, rodičia, školitelia a zástupcovia obidvoch nadácií, aby spolu diskutovali o finančnom vzdelávaní, predstavili nové témy a trendy v interaktívnom prístupe k vyučovaniu. Odznelo mnoho zaujímavých podnetov. V jednom sa takmer všetci zhodli, ide o mimoriadne užitočný a záslužný project, ktorý zaplňa medzeru v doterajšom obsahu školskej výuky.

Školy sa môže do projektu prihlásiť prostredníctvom webového portálu www.otpreadynadacia.sk

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Galéria:


Ďalšie správy v tejto sekcii: