OK Center v Trnave

Zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov

[j.protic] publikované: 2018-06-04 | minusz Veľkosť písmaplusz

hírkép

Po vzore úspešných maďarských OK vzdelávacích centier začal svoje pôsobenie ďalší OK Center, tentokrát na Slovensku, v Trnave.


Hlavným cieľom je poskytnutie finančné, hospodárske vzdelávanie – prostredníctvom interaktívnych , hravých foriem - pre žiakov a študentov škôl. Ako odznelo na slávnostnom otvorení touto formou sa vzdelávania môže zúčastniť až päť tisíc žiakov slovenských a národnostých škôl resp.stredných škôl na Slovensku. Je všeobecne známe, že finančná gramotnosť slovenských žiakov a stredoškolákov je veľmi slabá.Jednoducho povedané, žiaci nemajú ani základné vedomosti o tom, ako narábať s peniazmi. Ani v okolitých krajinách však situácia nie je lepšia.

Páči sa vám tento článok? Pošlite ho známemu!


V záujme odstránenia tohto nepriaznivého javu vznikol v Maďarsku v roku 2012 jedinečný vzdelávací projekt pod záštitou Nadácie Andrása Fáy-a OTP. Na Slovensku to bola OTP READY Nadácia , ktorá od roku 2015 sa v spolupráci s maďarským partnerom podujala na systematické finančné vzdelávanie žiakov, s tým, že skúsenosti získané v Maďasku sa tvorivo aplikovali na slovenské podmienky. .

Výučba prebieha zábavným spôsobom a kreatívnými pedagogickými prvkami. Spája najmodernejšie audovizuálne nástroje a poznatky. V rámci vzdelávania študentov a žiakov Nadácia spolupracuje s kvalifikovanými a odborne skúsenými lektormi. Pre každý ročník je pripravený osobitný modul, ktorý zodpovedá veku a vedomostiam žiakov. Program finančného vzdelávania študentov a žiakov ponúka nadácia školám zdarma. OTP READY nadácia stavia na OK metodológii Nadácie Andrása Fáyho, ktorá sa opiera o inovatívne, interaktívne a inšpirujúce spôsoby vzdelávania. Od svojho založenia tj. od septembra 2015 OTP Ready nadácia vyškolila viac ako 7200 žiakov základných a stredných škôl, ktorým pomohla rozšíriť si obzor v oblasti financií, hospodárstva a ekonomiky.

Mottom otvorenia OK Centra v Trnave bolo „Ochrana životného prostredia v kontexte projektu Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie”. OK Center vznikol vďaka projektu Borderless financial and economic education , s podporou programu EÚ Interreg V-A Slovensko - Maďarsko.

V rámci otvorenia centra v Trnave si prítomní mohli vypočuť a porovnať skúsenosti OTP READY Nadácie a Nadácie Andrása Fáy-ho z poskytovania finančného vzdelávania, výučbových metódach a výsledkoch zozbieraných za posledné roky.

Ako povedal na slávnostnom otvorení OK Center v Trnave dr.Tamás Mészáros predseda kuratória Nadácie OTP Fáy Andrása v rámci programu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko úzko spolupracujú s Nadáciou OTP Ready, ich odborníci pravideľne navštevujú základné a stredné školy na Slovensku. Otvorenie OKCenter je ďaľším, dôležitým krokom pri tejto spolupráci. Know-how získané v Maďarsku sa po Rumunsku / od r.2017/ bude uplatňovať aj na Slovensku. V Maďarsku si prostredníctvom tohto vzdelávania zvyšuje svoje finančné vedomosti ročne viac ako 20 tisíc žiakov. V trnavskom OK Center budú spočiatku k dispozícii 3 učebne, mladým sa bude venovať päť, špeciálne vyškolených odborníkov.

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Galéria:


Ďalšie správy v tejto sekcii: