Malý Dunaj – láka nielen vodákov

Obdivovať môžete aj vodné mlyny

[j.protic] publikované: 2019-10-08 | minusz Veľkosť písmaplusz

hírkép

Vodný mlyn v Jelke./foto:JP/

Čoraz viac milovníkov vodnej turistiky objavuje malebné zákutia Malého Dunaja, ktorý je splavný už od hraníc nášho hlavného mesta. Vodné túry na rieke uprostred lužných lesov patria medzi veľké zážitky.


Malý Dunaj tvorí severnú hranicu najrozsiahlejšieho riečneho ostrova v Európe – Žitného ostrova, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Spolu s Mošonským Dunajom na území Maďarska je Malý Dunaj súčasťou tzv. vnútrozemskej delty Dunaja.

Páči sa vám tento článok? Pošlite ho známemu!


Vodný tok aj s okolitou krajinou predstavuje z prírodovedného hľadiska jedinečné územie. Jeho brehy sú lemované nádhernou prírodou, lúkami a poliami, ktoré sú od toku oddelené lužnými lesmi.

Lužné lesy sú oázou ticha a domovom mnohých vzácnych a chránených živočíšnych a rastlinných druhov. Možno tu vidieť pobehovať líšky, srnce, jelene, svoj domov tu má nespočetné množstvo hmyzu, ale aj cicavce ako vydra riečna či ondatra pižmová. Z obojživelníkov je to skokan rapotavý a skokan zelený, vtáky sú zastúpené labuťou veľkou, volavkou popolavou, bocianom bielym, kačicou divou a lyskou čiernou a i… Ak pri splave máte trochu štastia, môžete obdivovať rôzne druhy vtákov, ktoré inde neuvidíte.Musíte však byť ticho, nerušiť hlasno prírodu....

S dĺžkou 126,6 km Malý Dunaj patrí u nás medzi menšie rieky. Jeho tok charakterizujú meandre.Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne zasa do Dunaja. Plocha povodia je 3 173 km².,

Malý Dunaj je jedným z posledných miest v Európe, kde sa zachovali staré vodné mlyny. Predstavujú neodmysliteľnú súčasť žitnoostrovských dejín. Ich existenciu umožňovali predovšetkým prírodné, hydrogeografické a hospodárske pomery vytvorené našou veľriekou, Dunajom.

V druhej polovici 19. storočia mlelo ešte vyše sto mlynov v 21 lokalitách tohto regiónu. Mlyny sa nachádzali aj v takých oblastiach, ktoré sú dnes značne vzdialené od vodných tokov. Na Dunaji a jeho priľahlých ramenách boli rozšírené spočiatku najmä lodné, či nazývané tiež plávajúce mlyny, ktoré sa sústreďovali v tzv. mlynských prístavoch.

Vodné mlyny predstavovali v tomto regióne celkom výnosné remeslo, a to až do obdobia, keď nastúpila modernejšia technika tzv. suchých mlynov. Tieto boli jednak funkčné v zime i v lete, ale boli aj o dosť rýchlejšie a lacnejšie. Dá sa teda povedať, že skutočnú bodku za tradičným vodným mlynárstvom ako výnosným remeslom dali modernejšie stroje.

Veľké množstvo vodných kolových mlynov bolo vybudovaných najmä na Malom Dunaji. Kým pri lodných mlynoch sa samotný mlyn umiestňoval do prúdu rieky tak, aby účinok vody na lopatky kolesa bol optimálny, pri kolových pobrežných mlynoch bolo nutné vodu na mlynské koleso privádzať. Dnes sú vodné mlyny, ktorých počet môžete zrátať na prstoch jednej ruky, turistickou atrakciou.

V súčasnosti sú na Malom Dunaji zachované vodné mlyny v Jahodnej, Tomášikove, Jelke a Dunajskom Klátove. Jediný lodný mlyn sa zachoval v Kolárove.

V Dunajskom Klátove sa nachádza kolový mlyn postavený v roku 1920 a funkčný až do roku 1942. Postavili ho na ramene Malého Dunaja, nie priamo na toku. V Jelke zasa možno vidieť vodný kolový mlyn, ktorý je považovaný za stredoeurópsku raritu. V roku 1993 bol zrekonštruovaný a v jeho areáli je zriadené múzeum. Vodáci tu môžu vystúpiť zo svojích člnov a urobiť si príjemnú prestávku spojenú s prehliadkou tejto unikátnej technickej pamiatky...

/JP/.

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Galéria:


Ďalšie správy v tejto sekcii: