Miľníky života velikána hudby

250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena

[j.protic] publikované: 2020-04-10 | minusz Veľkosť písmaplusz

hírkép

Celý kultúrny svet si tomto roku pripomína 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena. Za života ho oslavovali ako virtuóza, ako skladateľ sa stal nesmrteľným.


Dnes si tohto rodáka z Porýnia ceníme ako revolucionára, vizionára a kozmopolitu, ktorý zavŕšil svojimi hudobnými dielami epochu Viedenskej klasiky a otvoril cestu romantike. Niektoré fakty zo života tohto vekikána svetovej hudby:

Páči sa vám tento článok? Pošlite ho známemu!


 

Beethovenovo skladateľské dedičstvo

Beethovenovo umenie zahŕňa okolo 700 skladieb, ku ktorým patria:

· opera Fidelio (1805)

· deväť symfónií (najpopulárnejšími sú dnes 3. symfónia („Eroica“), 5. symfónia („Osudová“) a 9. symfónia so záverečnou časťou („Óda na radosť“)

· koncertné diela, medzi nimi päť klavírnych koncertov, jeden husľový koncert a trojkoncert

· zborová hudba, ku ktorej patria kantáty a Zborová fantázia

· mnohé piesne

· omše (o.i. Omša C-dur op. 86 Missa solemnis)

· nespočetné diela komornej hudby, medzi nimi: 16 sláčikových kvartet, kvartetá pre klavír, trio pre

klavír, 32 klavírnych sonát a mnoho ďalších

 

Miľníky v Beethovenovom živote a historické udalosti danej doby

1770 dňa 17. Decembra Krst v Bonne

1778 Prvé vystúpenie na akademickom koncerte na Kolínskom dvore

1781 Žiak dvorného organistu Christiana Gottlieba Neefeho

1783 Prvé skladby, tri sonáty pre kurfirsta, sa objavili v tlači.

1784 Beethoven sa stáva druhým dvorným organistom.

1787 1. cesta do Viedne, aby študoval u Mozarta – trasa vedie cez Koblenz,Limburg a Frankfurt nad Mohanom do Würzburgu, Norimbergu, Regensburgu a Passau

1788-89 Zapísaný do zoznamu študentov Univerzity v Bonne .Francúzska revolúcia

1792 2. cesta do Viedne, štúdium u Haydna

1794 Francúzske vojská obsadzujú Porýnie –zo študijnej cesty do Viedne sa stáva stály pobyt

1796 Cesta s mecenášom, kniežaťom Lichnowskim do Prahy, Drážďan, Lipska,Berlína – zoznámi sa s Fridrichom Viliamom II. Beethoven ochorie a konzultuje svoj stav s rôznymi lekármi, ktorí mu nedokážu pomôcť

1798 Začiatok nedoslýchavosti, plány ohľadom prvej symfónie

1799 Veľká láska k Jozefíne Brunswickovej (nesmrteľná milovaná žena ?) Záchvaty depresie

1802 Depresia, liečenie v Heiligenstadte (závet z Heiligenstadtu)

1804 Napoleon sa korunuje sám za cisára, sklamaný Beethoven zruší venovanie

rukopisu 3. symfónie

1805 Premiéra opery „Fidelio“ je u publika prepadák, o deväť rokov neskôr zaznamená úspech

1809 Dôchodková zmluva: Beethoven ostáva vo Viedni a dostáva ročný plat okrem

iného od arcivojvodu Rudolfa

1812 tretnutie s Goethem, ktoré sprostredkovala Bettina Brentano

1813 Bitka národov pri Lipsku 1814 Viedenský kongres (nové usporiadanie Európy po porážke Napoleona)

1815 Poručníctvo pre synovca Karola

1827 Beethoven umiera 26. marca vo Viedni. 20 000 ľudí kráča za jeho rakvou.

 

Zaujímavostí okolo Beethovena

Beethoven ovplyvnil nové médium CD

 

Pri vývoji audio CD povedal manažér spoločnosti Sony Norio Ohoiga, že 9. symfónia sa musí zmestiť na jeden disk. Nahrávanie s dirigentom Wilhelmom Furtwänglerom trvalo 74 minút. Na základe toho bola vypočítaná potrebná kapacita pamäte audio CD.

2. miesto pre klasiku od Beethovena na Spotify

5,1 miliónov užívateľov mesačne počúva Beethovenove diela. Len Johann Sebastian Bach je u (mladých) užívateľov populárnejší s počtom stiahnutí 5,5 milióna.

Beethoven round the world

To, že Beethovena si cenia nielen v Nemecku, ale na celom svete, možno vidieť na mape sveta so 700 lokalitami, ktoré sú po ňom pomenované, teda ulice či námestia na všetkých piatich kontinentoch. Nemecko je na popredných priečkach medzinárodného rebríčka s počtom 300 ulíc, ktoré sú pomenované po Beethovenovi.

Beethoven in the Space

Aj asteroid v páse asteroidov medzi dráhami Marsu a Jupitera nesie meno Ludwig van Beethoven.

Roll over Beethoven

Chuck Berry nahral v roku 1956 túto skladbu v Chicagu a spojil tak hrdinu Viedenskej klasiky s rokenrolom, ktorý práve vtedy vznikal. Nasledovalo nespočetné množstvo remakov, od Beatles (po prvý krát v roku 1962 v klube Star Club v Hamburgu) až po Electric Light Orchestra v roku 1972. Pesnička zaujala 97. priečku spomedzi 500 najväčších hitov všetkých čias, ktoré zverejnil hudobný časopis Rolling Stone.

/zdroj:DZT/

 

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Galéria:


Ďalšie správy v tejto sekcii: