Szigetköz – raj pre vodákov

Tajomstvá najväčšieho maďarského ostrova

[j.protic] publikované: 2019-10-02 | minusz Veľkosť písmaplusz

hírkép

Szigetköz u nás poznáme skôr pod názvom Malý Žitný Ostrov,Začína sa neďaleko pod Bratislavou a naši južní susedia sa pýšia tým, že ide o ich najväčší ostrov. Je to raj pre vodákov i cyklistov.


Celé územie Szigetközu je dosť rozsiahle, viac ako 375 km2, rozprestiera sa medzi veľkým Dunajom a Mošonským Dunajom. Jeho dľžka je 52,5 k šírka iba 6-8 km. Na našom území na neho prirodzene nadväzuje Žitný Ostrov, ktorý je ohraničený veľkým Dunajom a malým Dunajom. Ostrovy vytvorili počas tisícročí napláveniny európskej veľrieky a nie náhodou sa volajú dary Dunaja. Szigetköz a Žitný Ostrov predstavujú najväčšie kontinentálne delty Európy. Niekedy si ani neuvedomujeme, že iba niekoľko kilometrov od nášho hlavného mesta sa začína územie, ktoré nám závidia milovníci takmer panenskej prírody z celého sveta. Príroda je tu bohatá na floru a faunu. Návštevníci môžu v tejto „ rozprávkovej krajine“ objaviť skrytú flóru a faunu, čí už na súši alebo na vode. Na milovníkov prírody tu čakajú bohaté biotopy. Nachádzajú sa tu také živočíchy a rastliny, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. Krásy tunajšej prírody môžete objavovať splavom v člne, v bohatej ramennej sústave, ktorá ponúka stovky malebných zákutí...

Páči sa vám tento článok? Pošlite ho známemu!


Akýmsi centrom celého regiónu je mesto Mosonmagyaróvár, ležiace iba necelých 30 km od Bratislavy. Nazýva sa aj mesto vôd, veď okrem ramien Mošonského Dunaja sa tu nachádzajú aj krásne ramená rieky Lajta, ktorá pramení v Rakúsku a končí práve v Mošonskom Dunaji. Mesto teto prírodný potenciál aj náležite využíva, ponúka návštevníkom splav priamo v centre starého mesta. V posledných rokoch sa vybudovalo niekoľko nástupišť, ktoré zjednodušili nastupovanie do kanoí čí kajakov. Mosonmagyaróvár má viac ako 2000 ročnú históriu. Najstaršia časť mesta ´Magyaróvár dostala mestské privilégiá už v roku 1354. Najcennejšou historickou pamiatkou je Óvársky hrad so štyrmi vežami. Dnešnú podobu získal počas niekoľkých storočí. V jednej veži bol uväznený aj mladý král Mátyás Hunyadi, a jeden čas tu bola uchovaná aj Sväta Koruna. Práve v tomto hrade založil v roku 1818 zať Márie Terézie, tešinský vojvoda Albert Kazimír Sasky prvú vysokú školu poľnohospodársku na starom kontinente. Následníkom tejto vysokej školy je dnešná Poľnohospodárska a potravinárska fakulta Univerzity Istvána Széchenyiho v Győri. Vďaka tomu je Mosonmagyóvár dodnes vysokoškolským mestom čo je cítiť na každom kroku. Parky i malé pressá, čí kaviarničky sú plné mladých ľudí…Zdá sa, že hlavným dopravným prostriedkom v meste je bicykel, ulice sú plné cyklistov. Je vytvorená hustá sieť cyklochodníkov. Medzi domácimi cyklistami nachádzame čoraz viac zahraničných návštevníkov na dvoch kolesách. Cez mesto prechádza medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 6. Veľa turistov na ceste do Győri či Budapesti nocuje v tomto meste, kde je množstvo menších hotelov. Svoje putovanie na bicykloch môžu prerušiť krátkým vodáckom výletom, na čo sú v meste a jeho okolí ideálne podmienky. Nie je problém si zapožičať člny, ktoré ponúkajú aj s odvozom na miesto nalodenia, čí ukončenia splavu. Videli sme celé rodiny, ktoré brázdili vody v strede mesta. Vodná turistika má veľkú budúcnosť……..Najmä ak sa neustále zlepšuje aj infraštruktúra, k čomu pomáhajú aj fondy EÚ…

 

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

Galéria:


Ďalšie správy v tejto sekcii: